RFID

RFID

RFID

RFID (ang. Radio-Frequency IDentification) – najnowsza technologia umożliwia drukowanie inteligentnych etykiet radiowych z wbudowanymi ultracienkimi transponderami RFID. Etykiety są drukowane i kodowane przez drukarki termiczne/kodery, a zapisane w nich dane można odczytać za pomocą czytnika RFID z odległości do 3 metrów. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.