Etykietowanie żywności wg rozporządzenia WE 1169

Pod tymi czterema cyferkami kryje się rewolucja, która sprawi, że etykietowanie żywności już nigdy nie będzie takie proste. Już od początku tego roku producenci mięsa mielonego muszą informować konsumentów o zawartości tłuszczu oraz kolagenu.

Producenci żywności szykują się do opakowaniowej rewolucji. 13 grudnia 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy, które całkowicie zmienią wszystkie etykiety. Ich wymiana kosztować może nawet 2 mld zł. […]

Choć o zmianach przedsiębiorcy wiedzieli już od 2011 roku, to większość dopiero teraz szykuje się do zmian w etykietowaniu.

Niniejsze rozporządzenie łączy dyrektywę 2000/13/WE w sprawie etykietowania żywności i dyrektywę 90/496/EWG w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych w celu zapewnienia lepszego poziomu informacji i ochrony europejskich konsumentów.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do podmiotów działających na rynku spożywczym na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego. Ma ono zastosowanie do wszelkich środków spożywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do środków spożywczych dostarczanych przez zakłady żywienia zbiorowego i do środków spożywczych przeznaczonych do dostarczenia do zakładów żywienia zbiorowego.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla wymogów dotyczących etykietowania, przewidzianych w szczególnych przepisach Unii Europejskiej (UE) mających zastosowanie do szczególnych środków spożywczych.

Odpowiedzialność podmiotu

Etykietowanie żywności, prezentacja i reklama środków spożywczych nie mogą

  • wprowadzać nabywcy w błąd co do charakteru środka spożywczego, jego właściwości i działania,
  • przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania lub leczenia chorób ludzi (z wyjątkiem naturalnych wód mineralnych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, których dotyczą inne przepisy).

Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. W przypadku żywności opakowanej obowiązkowe informacje muszą się znajdować bezpośrednio na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie.

Więcej informacji

Tekst rozporządzenia WE nr 1169 jest dostępny online na stronie eur-lex.europa.eu lub w PDF.